Từ gốc cây thành một tác phẩm điêu khắc - Quá đỉnh!

đăng 23/12/2015 bởi Katherine
Từ gốc cây thành một tác phẩm điêu khắc - Quá đỉnh!
Yoshitoshi Kanemaki sẽ cho bạn thấy quá trình điêu khắc một gốc cây thành một bức tượng mà chắc chắn bạn phải thán phục. Với những hình ảnh này, có thể bạn sẽ hình dung ra quá trình tạc tượng phức tạp và đầy tỷ mỉ như thế nào. Làm nghệ thuật đâu phải dễ, đúng không?
Advertisement
Yoshitoshi Kanemaki cho biết, ông muốn truyền tải sự quan trọng của việc "sống" và làm "con người" đến các khán giả.
Yoshitoshi Kanemaki  cho biết, ông muốn truyền tải sự quan trọng của việc "sống" và làm "con người" đến các khán giả.
Khối gỗ được xẻ ra nhiều cạnh
Khối gỗ được xẻ ra nhiều cạnh
Phác thảo của bức tượng, đây là bức tượng về cô gái có 12 khuôn mặt.
Phác thảo của bức tượng, đây là bức tượng về cô gái có 12 khuôn mặt.
Đo và đánh dấu các kích thước.
Đo và đánh dấu các kích thước.
Phác thảo lên tấm gỗ.
Phác thảo lên tấm gỗ.
Khối gỗ được cắt theo các góc cạnh thô.
Khối gỗ được cắt theo các góc cạnh thô.
Bức tượng đã bắt đầu hiện hình.
Bức tượng đã bắt đầu hiện hình.
Khuôn mặt được khắc gọt chi tiết hơn.
Khuôn mặt được khắc gọt chi tiết hơn.
Quá trình điêu khắc đã xong.
Quá trình điêu khắc đã xong.
Tác phẩm hoàn thiện.
Tác phẩm hoàn thiện.
Một số tác phẩm điêu khắc khác của tác giả
Một số tác phẩm điêu khắc khác của tác giả
#1
#1
#2
#2
#3
#3
#4
#4
#5
#5
Advertisement

Bình luận