Cô bắt đầu vẽ từ 6 tháng trước và đây là kết quả

đăng 4/11/2016 bởi Đình Phong
Cô bắt đầu vẽ từ 6 tháng trước và đây là kết quả
"Lúc đầu, tôi thậm chí còn không phân biệt được đâu là giấy màu nước chuyên nghiệp và giấy vẽ mua ở siêu thị."
Angelina Pele
Advertisement
#1
#1
#2
#2
#3
#3
#4
#4
#5
#5
#6
#6
#7
#7
#8
#8
#9
#9
Advertisement

Bình luận