Chỉ dành cho những trái tim thép: mắc lưới và chơi đùa giữa không trung!

đăng 2/11/2015 bởi Jack
Chỉ dành cho những trái tim thép: mắc lưới và chơi đùa giữa không trung!
Dệt một tấm lưới ở độ cao hơn 120m ngang qua vách núi và nhảy dù xuống thung lũng, trò chơi cảm giác mạnh này chắc hẳn chỉ dành cho những người có lá gan thép!
Advertisement
Advertisement

Bình luận