Khiếp sợ với clip rắn bị rơi đầu vẫn sống và có thể cắn chết người

đăng 30/10/2015 bởi Jack
Một đầu bếp ở Trung Quốc khi giết rắn để làm món ăn đã bị chiếc đầu dù đứt lìa khỏi thân cắn, và trúng độc.
Một hình ảnh khác, chiếc đầu rắn này sau khi đứt khỏi cơ thể vẫn sống và cắn vào phần thân.
Một hình ảnh khác, chiếc đầu rắn này sau khi đứt khỏi cơ thể vẫn sống và cắn vào phần thân.
Người phát hiện con rắn này đã dùng một chiếc xẻng xén đứt đầu nó. Tận 15 phút sau, khi cơ thể con rắn chạm vào đầu thì cái đầu lập tức cắn vào. Thật khó tin nổi!
Chính vì thế, hãy cẩn thận với rắn, ngay cả khi đã chặt đứt đầu nó!

Bình luận