Những bức tranh bạn cần phải động não rất nhiều mới hiểu được

đăng 9/12/2015 bởi Thuỳ Vân
Những bức tranh bạn cần phải động não rất nhiều mới hiểu được
Bằng các hình ảnh không bóng bẩy nhưng nhiều màu sắc, nghệ sỹ Sebastian Pytka đã đêm đến cho chúng ta những cái nhìn và suy ngẫm về khía cạnh cuộc sống hiện đại.
Advertisement
#1
#1
#2
#2
#3
#3
#4
#4
#5
#5
#6
#6
#7
#7
#8
#8
#9
#9
#10
#10
#11
#11
#12
#12
#13
#13
Advertisement

Bình luận