Người nghệ sỹ sử sụng 20 loại thuốc gây ảo giác khác nhau để vẽ nên 20 tác phẩm thể hiện tác động của thuốc

đăng 23/11/2016 bởi Natasa Ling
Người nghệ sỹ sử sụng 20 loại thuốc gây ảo giác khác nhau để vẽ nên 20 tác phẩm thể hiện tác động của thuốc
Kỹ sư thiết kế đồ họa Brian Pollett, hay còn gọi là Pixel-Pusha, đã đẩy mình đến giới hạn bằng cách sử dụng một loại thuốc gây ảo giác mỗi ngày trong vòng hai mươi ngày để sáng tác nghệ thuật, cho chúng ta thấy tác động của chúng trong những bức tranh.
Advertisement
Ngày 1 — Butylone
Ngày 1 — Butylone
Ngày 2 — G.H.B.
Ngày 2 — G.H.B.
Ngày 3 — Codeine
Ngày 3 — Codeine
Ngày 4 — T.H.C.
Ngày 4 — T.H.C.
Ngày 5 — Rượu
Ngày 5 — Rượu
Ngày 6 — Nitrous
Ngày 6 — Nitrous
Ngày 7 — Cocaine
Ngày 7 — Cocaine
Ngày 8 — Psilocybin
Ngày 8 — Psilocybin
Ngày 9 — 4-HO-MIPT
Ngày 9 — 4-HO-MIPT
Ngày 10 — Poppers
Ngày 10 — Poppers
Ngày 11 — DMT
Ngày 11 — DMT
Ngày 12 — Ether
Ngày 12 — Ether
Ngày 13 — 25I
Ngày 13 — 25I
Ngày 14 — MXE
Ngày 14 — MXE
Ngày 15 — MDMA
Ngày 15 — MDMA
Ngày 16 — Amphetamine
Ngày 16 — Amphetamine
Ngày 17 — Mescaline
Ngày 17 — Mescaline
Ngày 18 — Ketamine
Ngày 18 — Ketamine
Ngày 19 — LSD
Ngày 19 — LSD
Ngày 20 — Love
Ngày 20 — Love
Advertisement

Bình luận