Người hay ngủ nướng sẽ phát khiếp với chiếc đồng hồ báo thức này

đăng 15/1/2016 bởi Luke
Người hay ngủ nướng sẽ phát khiếp với chiếc đồng hồ báo thức này
Mời các bạn cùng xem
Advertisement
Đây là chiếc đồng hồ dùng tiền để đánh thức bạn, nếu bạn ngủ muộn thì đồng tiền sẽ bị cắt vụn.
Đây là chiếc đồng hồ dùng tiền để đánh thức bạn, nếu bạn ngủ muộn thì đồng tiền sẽ bị cắt vụn.
Nghe thế này đã thấy xót của rồi, có lẽ bạn sẽ không bao giờ dám dậy muộn nữa!
 Nghe thế này đã thấy xót của rồi, có lẽ bạn sẽ không bao giờ dám dậy muộn nữa!
Advertisement

Bình luận