Làm thế nào để môi trường làm việc thân thiện với môi trường hơn: Hãy trồng rau lên bàn phím!!!

đăng 6/10/2015 bởi Hermione
Làm thế nào để môi trường làm việc thân thiện với môi trường hơn: Hãy trồng rau lên bàn phím!!!
Chắc bạn cũng biết bàn phím là dụng cụ hết sức bẩn nên nó rất phù hợp để trồng cây. Đây có lẽ là ý tưởng hết sức tuyệt vời để giúp chỗ làm của bạn thân thiện với môi trường hơn. Tại sao không thử?
Advertisement
#1 Hãy chọn một cái bàn phím hỏng cũ.............
#1 Hãy chọn một cái bàn phím hỏng cũ.............
#2 Thêm một ít đất.............
#2 Thêm một ít đất.............
#3 Hạt giống...........
#3 Hạt giống...........
#4 Ngày thứ nhất............
#4 Ngày thứ nhất............
#5 Ngày thứ hai..........
#5 Ngày thứ hai..........
#6 Ngày thứ 3...........
#6 Ngày thứ 3...........
#7 Ngày thứ 4............
#7 Ngày thứ 4............
#8 Ngày thứ 5...........
#8 Ngày thứ 5...........
#9 Ngày thứ 6...........
#9 Ngày thứ 6...........
#10 Ngày thứ 7..........
#10 Ngày thứ 7..........
#11 Ngày thứ 8..............
#11 Ngày thứ 8..............
#12 Ngày thứ 9...........
#12 Ngày thứ 9...........
#13 Ngày thứ 12.........
#13 Ngày thứ 12.........
#14 Cuối cùng tới ngày 17............
#14 Cuối cùng tới ngày 17............
Advertisement

Bình luận