Đây là cách mà loài chim nhìn thế giới này

đăng 2/12/2015 bởi Mốc
Đây là cách mà loài chim nhìn thế giới này
Hãy thử tượng mình là một chú chim đang bay, thế giới sẽ được trong tầm mắt sẽ như thế nào?
Advertisement
#1
#1
#2
#2
#3
#3
#4
#4
#5
#5
#6
#6
#7
#7
#8
#8
#9
#9
#10
#10
#11
#11
#12
#12
#13
#13
Advertisement

Bình luận