Công nghệ hiện đại đã khiến con người tiến hoá ngược như thế nào?

đăng 8/12/2015 bởi Thuỳ Vân
Công nghệ hiện đại đã khiến con người tiến hoá ngược như thế nào?
Trên một phương tiện di chuyển công cộng, những con người họ không nhìn nhau mà nhìn vào thiết bị điện tử...
Advertisement
#1 - Ở bãi biển
#1 - Ở bãi biển
#2 - Sự phát triển của tờ báo
#2 - Sự phát triển của tờ báo
#3 - Chụp ảnh
#3 - Chụp ảnh
#4 - Đi xem ca nhạc trực tiếp
#4 - Đi xem ca nhạc trực tiếp
#5 - Đồng hồ thông minh ư?
#5 - Đồng hồ thông minh ư?
#6 - Làn da mới
#6 - Làn da mới
#7 - Bạn không cô đơn đâu
#7 - Bạn không cô đơn đâu
#8 - Một bữa tối
#8 - Một bữa tối
#9 - Trước khi ăn
#9 - Trước khi ăn
#10 - Những tín đồ
#10 - Những tín đồ
#11 - Khi tôi khoe vừa có con trai
#11 - Khi tôi khoe vừa có con trai
#12 - Apple everywhere
#12 - Apple everywhere
#13 - Hạnh phúc gia đình?
#13 - Hạnh phúc gia đình?
#14 - Ăn uống cùng bạn bè
#14 - Ăn uống cùng bạn bè
#15 - Kết thúc
#15 - Kết thúc
Advertisement

Bình luận