Choáng với cả ngàn người tham gia lễ hội bắt cá ở Mali

đăng 30/9/2015 bởi Morpheus
Cả ngàn người cùng lao vào bắt cá ở một ao nhỏ, những hình ảnh này này đúng là khó tưởng tượng nổi. Hãy xem để cảm nhận.
Advertisement
Một số hình ảnh khác
Một số hình ảnh khác
Lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần, vào đầu mùa khô ở Mali.
Lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần, vào đầu mùa khô ở Mali.
Tục lệ này được truyền lại từ nhiều đời trước, phụ nữ không được tham gia, được tin rằng sẽ đem lại hạnh phúc và ấm no cho bộ tộc.
Tục lệ này được truyền lại từ nhiều đời trước, phụ nữ không được tham gia, được tin rằng sẽ đem lại hạnh phúc và ấm no cho bộ tộc.
Sau chỉ gần 15 phút thì không còn gì trong hồ.
Sau chỉ gần 15 phút thì không còn gì trong hồ.
Tất cả mọi người tham gia đều vui vẻ và rất háo hức
Tất cả mọi người tham gia đều vui vẻ và rất háo hức
Thêm một số hình ảnh dưới đây
Thêm một số hình ảnh dưới đây
#1
#1
#2
#2
#3
#3
Advertisement

Bình luận