Chiếc siêu bồn cầu có thể xả trôi bất cứ thứ gì!

đăng 3/10/2015 bởi Xavier
Có lẽ tắc bồn cầu sẽ trở thành quá khứ. Hãy xem chiếc bồn cầu này có thể xả được mọi thứ, dù cứng hay mềm.
Advertisement

Bình luận