Bạn có thể chạy trên nước được không?

đăng 10/10/2015 bởi Artemisia
Bình thường bạn không thể chạy trên nước vì nước rất loãng không thể chịu được trọng lượng cơ thể bạn. Tuy nhiên, nếu bổ sung thêm chất bột làm cho nước đậm đặc hơn, bạn có thể chạy được trên đó!
Advertisement
Nếu bạn đứng yên thì chắc chắn sẽ bị lún xuống, còn nếu chạy thật nhanh và đúng cách thì sẽ không bị chìm. Điều này cũng tương tự như bạn chạy qua một bãi bùn khá đặc vậy.
Advertisement

Bình luận